Mặc dù trường mới sát nhập gặp không ít những khó khăn bước đầu, nhưng nhà trường mong muốn góp phần tạo nên cơ sở khang trang, thân thiện để thầy, cô giáo gương mẫu, nhiệt ...