Một số hoạt động của thầy và trò trường TH&THCS Phổ Hòa mới sát nhập chào mứng 36 năm ngày NGVN 20/11/1982-20/11/2019

 

Một số hoạt động của thầy và trò trường TH&THCS Phổ Hòa mới sát nhập chào mứng 36 năm ngày NGVN 20/11/1982-20/11/2019