Tuyên truyền giáo dục Phòng cháy-chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong nhà trường  7/ 2019